sua cua cuon, sua cua cuon, danh ba web

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN ĐỨC LONG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 72 Nguyễn Biểu, tổ 1 Đông Nam, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : 0583836276
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Vũ Thị Lý