CÔNG TY TNHH NICE CAKE VIỆT NAM

NICE CAKE VIET NAM CO.,LTD
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Phòng 0405 Căn hộ Uplaza , 06 Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : 0934796123
Ngày cấp : 05/05/2015
Tên giám đốc : Kiều Xuân Trọng