CÔNG TY TNHH MƯỜI HƯNG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 172 Trần Quý Cáp, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : 0583816432
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Trần Công Hưng